Samarbete med konststuderande från Lettland

Vi har just nu ett samarbete med en konstskola i Lettland, Liepajas konstskola. De är här och gör sitt examensarbete eller praktik här hos oss. Vi har även involverat grupper av våra egna elever i denna process. Vi vill därmed höja nivån för våra elever inom kreativa processer och problemlösnings fältet. Detta utmynnar nu i målningar och utsmyckningar i våra lärmiljöer samt att det produceras digitala filmer av hög klass som slutligen publiceras på vår hemsida. Samarbetet med äldre studerande från ett annat land med annan historia berikar mångfalden på skolan och förhoppningsvis utökas den kulturella kompetensen. Denna vidgade förståelse för varandra är något som är viktigt för vår framtid.