Ametisten

Hos oss på Ametisten går 160 elever från förskoleklass till årskurs 3. Vi håller till i det vackra Klockhuset som vetter mot Mälaren och Strängnäs stad. Skolgården är parkliknande och delas med de övriga stadierna. Vi använder oss av vår artrika närmiljö och låter omgivningarna vara en kreativ del av undervisningen.

Vi arbetar åldersblandat och är indelade i fyra klasser. Triangeln F-1, Kvadraten F-1, Romben 2-3 och Pentagonen 2-3. I varje grupp går det 38-40 elever. Till varje grupp hör två lärare/mentorer. Varje mentor har ca 20 mentorselever. Utöver mentorerna, som har ämnesansvar och lärarbehörighet, finns andra ämneslärare anslutna.

Skoldagarna är vanligtvis kl.08.30-13.30. Efter morgonsamlingen arbetar de yngre eleverna efter dagsplaneringen och de äldre efter sina individuella planeringar som finns i deras planeringsböcker. Undervisningen är en blandning av individuellt arbete under EA-passen samt lärarledda lektioner som vi kallar presentationer där pedagogerna visar nya moment med genomgångar.

Fritidspersonal är knutna till respektive grupp och är delaktiga en del av skoldagen samt under hela eftermiddagen.

Vår skola
Ametisten F-3
Safiren 4-6
Diamanten 7-9
Arbetslagsledare
wpanfu
Anette Funck
0721-730105