Vår skola

Skolan vilar på Maria Montessoris pedagogiska filosofi, och vi erbjuder en lärandemiljö av god kvalitet, präglad av ett lustfyllt lärande, trygghet och personlig utveckling.

Eleverna arbetar åldersintegrerat. 6-åringarna får i lugn och ro komma in i skolverksamheten tillsammans med årskurs 1-3. Indelning: F-1, 2-3, 4-6 och 7-9.

Skolverksamheten omfattar totalt ca 360 elever från förskoleklass till årskurs 9. I skolan arbetar examinerade lärare, många med särskild kompetens inom montessoripedagogik.