Safiren

På Safiren går upp till 120 elever från åk 4 till 6. Vi håller till på övervåningen i Idunhusets västra flygel. Ämnesrummen är inspirerande och förberedda efter montessoripedagogikens idé.
Skolgården är parkliknande och delas med de övriga stadierna.

Eleverna är indelade i fem åldersblandade mentorsgrupper med en mentor i varje. I ämnespresentationer är eleverna åldersindelade i sex undervisningsgrupper, två i varje årskurs. Sammanlagt är vi 11 pedagoger som samarbetar kring våra elever.
Efter skoldagen tar Fritidsklubben vid för de elever som behöver.

Vårt arbete genomsyras av montessoripedagogikens grundprinciper.
Skoldagen startar alltid med en morgonsamling i mentorsgruppen, där vi tar närvaro och går igenom dagen. Eleverna planerar sin vecka och dag i sina planeringsböcker och utvärderar samt reflekterar över veckan som gått. Undervisningen består av lärarledda presentationer samt individuellt och grupparbeten på EA-pass då eleverna har möjlighet att arbeta åldersblandat.

Vi lägger stor vikt vid att lära våra elever att ta eget ansvar, planera sina uppgifter samt utvärdera och reflektera kring sitt lärande. Vi tror och vet att de stärker eleven och förbereder dem för kommande studier och arbetsliv.

Vi arbetar även med elevernas sociala förmåga och har uppgifter och samtal kring att hjälpa varandra, hjälpas åt, skapa arbetsro och vara en bra kompis.

Vår skola
Ametisten F-3
Safiren 4-6
Diamanten 7-9
Arbetslagsledare
wpa
Charlotte V. Ahlin
0721-730107