Diamanten

Hos oss på Diamanten går upp till 120 elever från åk 7 till 9. Vi håller till i det vackra Idunhuset med sina flyglar. Ämnesrummen är inspirerande och vackert inredda. Skolgården är parkliknande och delas med de övriga stadierna.

Vi arbetar åldersindelat där varje elev har en egen mentor. Mentorsgruppen består av ca 20 elever. Sammanlagt är vi 10 lärare/specialpedagog som har ämnes- och mentorsansvar.

Skoldagen startar alltid med en morgonsamling, där vi tar närvaro och går igenom dagen. Eleverna planerar sin dag i sina planeringsböcker. Efter morgonsamlingen har eleverna vanligtvis en presentation och därefter tid för eget arbete (EA). I Diamantens ämnessalar arbetar eleverna i åk 7 till 9 med stöd av våra ämneslärare.

Vi lägger stor vikt vid att lära våra elever att ta eget ansvar, planera sina uppgifter samt utvärdera och reflektera kring sitt lärande. Vi tror och vet att de stärker eleven och förbereder dem för kommande studier och arbetsliv.

Vår skola
Ametisten F-3
Safiren 4-6
Diamanten 7-9
Arbetslagsledare
wpmaer
Malin Kullenberg
0721-730110