Per Ahroon Children Ambassador

Per Ahroon Children Ambassador
Pedagog

Springer för Strängnäs Montessori, Världensbarn och Unicef

Lite om mig själv.
Man ska ha drömmar. Drömmar har en viktig roll i människans liv. Vi har möjlighet att välja vad vårt liv ska vara.
Som barn det är lite svårt att välja vad man vill jobba med när man blir vuxen. Som barn växte jag upp i en miljö där jag såg att hur folk tog hand om andra och hjälpte och delade sin glädje med de andra. Då kände jag att det är underbart att man kan göra bra saker för de andra och göra så att blir glada. När jag var barn tittade jag mycket på idrott, speciellt fotboll och friidrott. Jag hade två drömmar, en var idrott och den andra var att hjälpa de andra och arbeta för fred i en bättre värld.

Inom idrott var mina drömmar att gå långt båda i fotboll och inom friidrott. Jag hade bra förebilder som påverkade mycket min idrotts karriär. Sedan fanns andra bra förebilder som hade positiva mänskliga tankar som ville förändra världen till bättre värld.

Den första var min kära mormor som alltid hade positiv tanke om de andra och jag såg att hur hon tog hand om de andra. Och alltid delade sin glädje med de andra och alltid sa att vi människor måste bry sig om varandra och ta hand om varandra och respektera de andra, med respekt kommer vi alltid leva med fred med varandra.

Min andra Maria Montessori räknas som en av 1900-talets största pedagoger och sedan sitt arbete för fred på jorden.

Den tredje var den störste amerikanske presidenten genom tiderna Abraham Lincoln som avskaffade slaveriet.

De här personerna har påverkat mitt liv jättemycket och motiverat mig mycket att lyckas och uppfylla mina drömmar. Inom Fotboll spelade jag på elit nivå i Tyskland under 80 talet och inom friidrott gjorde bra tider också. Min bästa tid på 10 km som jag sprang på 30min och 24sek och halv maraton på 69 min när jag var 18 år gammal. Efter 18jag valde fotbollen, för att fotboll kan man bara spela i ett antal år.
Att springa kan du göra hela ditt live. Målet var att när jag blev lite äldre skulle jag springa Marathon för barnen och jobba för fred för en bättre värld jorden runt.

Efter ett långt uppehåll 2008 började jag springa Maraton jorden runt. Det har gått många år. Idag älskar jag fortfarande att träna hårt varje dag och tävla och blir bäst på varje maraton. Jag löptränar 9-10 mil 6 dagar i veckan. Jag bukar springa 8- 9 Marathon om året, det kan vara båda halvmaratons (21km, 90m) eller helmaratons (42km, 195m).

Min nästa stora mål är att springa hela i USA alla delstater för Världens barn och för Fred. Jag har sprungit alla stora maranorna i USA, men inte i alla delstader. Det finns 50 delstader i USA. Hittills har sprungit i 8 delstader, 42 kvar.

Jag älskar mina saker som jag gör varje dag. Jag blir glad genom vanor med goda saker som ger mig positiv glädje. Viktigt är att ta ansvar för sitt mål och alltid accepterade sina svaga sidor för förbättring. Ansvar är jätte viktig. Ingen kommer att göra det åt dig. Om du inte tar ditt ansvar för dina mål kommer det inte gå.

Tack vare idrott att jag har en god hälsa idag. Sport spelar en stor roll i vårt liv, eftersom det håller oss friska. Vi har ett hälsosamt sinne när vi har en hälsosam kropp. Sport är verkligen en viktig aktivitet för alla, särskilt för barn. Idag förstår vi hur viktig det är med idrott och hälsa. När du har en bra hälsa kan du nå allt.

 

Viktigt för mig i mitt Arbete som Children Ambassador för Unicef

Jag har jobbat länge för barn, här hemma och ute i Värden och stöder Unicef med ett särskilt fokus på hälsa, sport och utbildning samt stöder självklart Unicefs arbete för att skydda de utsatta barns rättigheter globalt.

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Respekt för andras rättigheter betyder fred.
Vi tror inte det är omöjligt att förändra världen. Vi vet att det går och vi vet hur man gör. Vi kämpar över hela världen. Vi arbetar med insamling, kommunikation och opinionsbildning för att skapa en bättre värld för alla barn.

Vi vet att miljontals barn har ingen tillgång till utbildning. Alla barn har rätt att gå till skolan. Alla barn har samma rättigheter. Alla barn är lika. Vi arbetar för att skydda barn runt om i världen, så att de kan växa upp till vuxna.

Om våra förhoppningar om att bygga en bättre och säkrare värld ska bli mer än förhoppningar måste vi jobba för att alla arbetar för att göra världen värdig för barn. Alla har en viktig roll att spela för att förändra denna värld. Vi ska leva tillsammans på denna jord och vi måste alla ta ansvarig för det.

Jag tror att vi alla måste arbeta tillsammans för att göra vår värld till en bättre plats för alla barn. Vad vi visar dem påverkar våra barn och visar sig senare i världen.
Vi har alla en skyldighet som medborgare på denna jord att överlämna världen som en hälsosammare, renare och bättre plats för våra barn och kommande generationer.

Per Ahroon Children Ambassador