Fritids F-1

Fritidshemsverksamheten för F-1 (6- och 7-åringar) finns i Klockhuset. Fritids har egna fina lokaler på bottenplanet och klassrum för Förskoleklass-3 finns på plan 1 och 2. I nuläget är ca 60 barn inskrivna på avdelningen där tre pedagoger (två fritidspedagoger och en montessoripedagog) ansvarar för verksamheten. Dessutom är personalgruppen förstärkt av två elevstödjare samt att förskollärarna och skolans musiklärare finns med runt gruppen vid vissa tillfällen under veckan.

Skolbarnomsorgen arbetar efter gällande styrdokument såsom skollagen och läroplanen. Vi följer kommunens riktlinjer gällande regler, avtal och öppettider. Montessoripedagogiken är en självklar del i vår verksamhet.

Eftermiddagen
Vid skolans avslut 13.30 är fritidspersonalen med i samlingen för kontrollera närvaron och informera om eftermiddagens aktiviteter. Sedan är det mellanmål i skolans matsal. Förskoleklassbarnen går först och åk 1 kommer en stund efter. Därefter följer utevistelse och aktiviteter både inne och utomhus.

Varje dag erbjuds aktiviteter som barnen är fria att ta del av. Det kan vara skapande verksamhet i olika material, färger och former. Det kan även vara rörelse och lek i gymnastiksalen eller i den fina närmiljön runt skolan. Fritidshemmets uppdrag är att väcka nyfikenhet och lust och vi pedagoger finns med som stöd och inspiration för att hjälpa barnen i deras sociala, sensoriska och motoriska utveckling.

Ca 16.30 avslutas aktiviteterna i lugn och ro. Barnen får möjlighet att avsluta i sin egen takt och sedan ta ansvar för att plocka iordning efter sig. Därefter samlas vi i ”Hjärtat” för att spela spel, läsa och äta frukt innan de sista barnen går hem.

En regelbunden och tät föräldrakontakt är viktig för oss och ni föräldrar är alltid välkomna att höra av er och hälsa på oss på fritids!

Fritidshemmen
Fritids F-1
0721-730106
Fritids 2-3
0721-730208
Klubben 4-6
0721-730116
Arbetslagsledare
wpasos
Åsa Österås
0721-730115

Här är vi som jobbar på Fritids F-1.

wpasos
Åsa Österås
wpa
Tomas Claesson
wpa
Samuel Konrad
wpa
Anna Lundin
wpa
Molly Gustafsson