Klubben 4-6

Klubben kallar vi vår fritidsverksamhet för barn i årskurs 4, 5 och 6 (ålder 10-12 år). Vår verksamhet finns i vackra och förbereda miljöer i det anrika
Idun-huset. Här är ca 30 barn inskrivna och verksamheten drivs av en vikarierande fritidsledare och en högstadie- och gymnasielärare (med inriktning drama och geografi).

Skolbarnomsorgen arbetar efter gällande styrdokument såsom skollagen och läroplanen. Vi följer kommunens riktlinjer gällande regler, avtal och öppettider. Vår fritidsverksamhet präglas av Maria Montessoris pedagogiska filosofi.

Eftermiddagen:
Efter skolans slut möter fritidspersonalen upp eleverna vid Klubbens informationstavla. Via vår informationstavla får eleverna information om eftermiddagens aktiviteter och ansvarar också samtidigt för närvarokontrollen. Sedan är det mellanmål i skolans matsal. Därefter följer aktivteter både inne och utomhus.

Vi erbjuder dagligen flera aktiviteter av skapande och fysisk karaktär, med möjlighet till skolarbete. Barnen kan i vårt skaparrum arbeta med färg, form och material utifrån sin egen kreativitet. Barnen erbjuds även möjlighet till lek och rörelse i skolans gymnastiksal och närmiljö. Fritidshemmets uppdrag utgår från de nationella målen och syftar till att väcka och ta tillvara på barnens lust att lära. Barnens sociala och allmänna utveckling övas genom rörelse och skapande arbete. Barnen får även träna på demokrati, inflytande, respekt och delaktighet i arbetet.

Klockan 16:30 avslutas samtliga aktiviteter i lugn och ro. Barnen ansvarar för att plocka iordning och städa efter sig. Därefter går vi, personal och barn gemensamt över till Klockhuset och samlas i ”Hjärtat” tillsammans med de yngre barnen från fritidsavdelningarna F-1 och 2-3. Här avslutas dagen med fruktstund och lugna aktiviteter.

En regelbunden och tät föräldrakontakt är viktig för oss och ni föräldrar är alltid välkomna att höra av er och hälsa på oss på fritids!

Fritidshemmen
Fritids F-1
0721-730106
Fritids 2-3
0721-730208
Klubben 4-6
0721-730116
Arbetslagsledare
wpasos
Åsa Österås
0721-730115

Här är vi som jobbar på Klubben.

wpa
Annica Wallin
wpa
Per Pedersen
wpa
Lami Lhami