Förskolan Pärlan

Vår förskola Pärlan är belägen i två flygelbyggnader i skolan med två separata gårdar. Känslan blir en liten förskola i en stor organisation.

Vi arbetar efter Maria Montessoris pedagogik och läroplanen för förskolan (Lpfö-98).
Förskolan består av två 1-3 årsavdelningar och två 3-5 årsavdelningar i varje flygel.

Förskolan 1-3 år: Lilla Pärlan
Våra fyra småbarnsgrupper består av 9 barn/avdelning. Här arbetar Montessoripedagoger, förskollärare, barnskötare och småbarnspedagoger.

Gruppstorleken ger barnen möjlighet att utveckla goda relationer, såväl som god självkänsla. Innemiljön stimulerar till lekfullhet, kreativitet, rörelseaktivitet, samt undersökande och koncentrerat arbete med montessorimaterialet. Här finns tid och plats för barnen att ta hand om alla vardagliga praktiska sysslor. Barnen erövrar sitt språk genom lek och via sånger, sagor och ramsor.

Förskolan 3-5 år: Stora Pärlan
Syskongruppen består av 25 barn/avdelning. Här arbetar Montessoripedagoger, förskollärare och barnskötare.

Montessoriförskolan är väl genomtänkt med utformat material, som ger barnet praktiska erfarenheter och som stärker barnets självkänsla. Det finns material inom ämnesområden som praktiska vardagsövningar, matematik, språk, geografi, historia, kultur samt sinnestränande material. Barnet väljer vad det vill arbeta med och lär sig med alla sina sinnen. Att skapa genom att måla och att arbeta med lera är även det ett verkligt inslag i verksamheten, likaså sång, rytmik och rörelse.

På förskolan vill vi utveckla barnets förmågor och därigenom få lugna, trygga och hänsynstagande barn.

Utevistelsen är en viktig del av vår verksamhet. När vi inte är på förskolans gård utforskar vi närmiljön runt omkring, bland annat då vi en gång i veckan går på naturspaning med matsäck i egen ryggsäck.

Välkommen med din intresseanmälan. För detaljerad information om avgifter, regler mm. Läs mer här!

Vid frågor gällande förskolan kontakta Förskolechef Kristina Carell: 0721-73 01 14