Ledstjärnor

Montessori
Strängnäs Montessoriskola är en föredömlig Montessoriskola med tydlig profil. Alla barn och elever garanteras en likvärdig utbildning/omsorg och grundtrygghet, oberoende av var han/hon går eller vilka pedagoger han/hon har.

Samarbete
Vi prioriterar ämnessamverkan och utnyttjar varandras kompetenser, så att alla barn och elever får ta del av pedagogernas kunskap och specialintressen.

Vi tillsammans
Vid Strängnäs Montessoriskola samarbetar barn, elever och vuxna. Vi gör det tillsammans och på ett inspirerat och lustfyllt sätt.