Vår verksamhet

Strängnäs Montessoriskola är en icke vinstdrivande friskola.

Vi är medlemmar i Friskolornas Riksförbund samt i Svenska Montessoriförbundet.

Vi är en för- och grundskola som ägs och drivs av föräldrarna gemensamt. Det sker genom att verksamheten är organiserad som en ekonomisk förening som även äger ett helägt dotterbolag.

Vi hälsar alla föräldrar som vill engagera sig i verksamheten välkomna. Det kan gälla att delta vid fixardagar eller att engagera sig i styrelsearbetet.

Montessoripedagogiken är grunden för vår verksamhet. Alla föräldrar erbjuds därför en utbildning i pedagogikens grunder.