Vår verksamhet

Strängnäs Montessoriskola är en icke vinstdrivande friskola.
Vi är medlemmar i Friskolornas Riksförbund samt i Svenska Montessoriförbundet.

Vi är en för- och grundskola som idag ägs och drivs av föräldrarna gemensamt. Det sker genom en ekonomisk förening.

Vi hälsar alla föräldrar som vill engagera sig i verksamheten välkomna. Det kan gälla att delta vid fixardagar eller att engagera sig i styrelsearbetet.

Montessoripedagogiken är grunden för vår verksamhet. Alla föräldrar erbjuds därför en utbildning i pedagogikens grunder.