Vår verksamhet

Strängnäs Montessoriskola är en icke vinstdrivande friskola. Vi är medlemmar i Friskolornas Riksförbund samt i Svenska Montessoriförbundet. Vi är en för- och grundskola som ägs och drivs av föräldrarna gemensamt. Det sker genom att verksamheten är organiserad som en ekonomisk förening. Vi hälsar alla föräldrar som vill engagera sig i verksamheten välkomna.  Läs mer »

Vi är medlem i Svenska Montessoriförbundet. Besök deras hemsida för att få mer information.  www.montessoriforbundet.se

Vi är medlem i Friskolornas riksförbund. Läs mer om vad det innebär på deras hemsida.
www.friskola.se

Vi använder skolsystemet Infomentor.  Besök hemsidan för mer information.
www.infomentor.se