Skolstarten

Nu har vi varit igång i några veckor!

Det känns som en bra skolstart och vi är nu inne i en period av föräldramöten. Hoppas att många föräldrar kommer och att ni upplever dessa träffar berikande. Vi fortsätter med att använda den stora grusparkeringen framför idunhuset vid hämtning och lämning.