Montessoripedagogiken

Maria Montessori blev i tidig ålder Italiens första kvinnliga läkare. I och med sitt arbete kom hon att bli intresserad av barns utveckling och utbildade sig även till lärare.

Montessoripedagogiken bygger på noggranna observationer av barns utveckling. Arbetsmetoderna inom montessoripedagogiken växte fram som ett svar på barnens egna behov och intressen.

Pedagogiken grundar sig på en klar uppfattning om målet och uppfostran. Det är en filosofi om alla individers betydelse och alltings samband på jorden. För att förstå världen och allt som händer där måste man ha ett helhetsperspektiv, man måste se ett sammanhang. Enligt Montessoripedagogiken följer allt som händer på jorden en kosmisk plan. Barnen lär sig att det som har hänt och det som sker idag hänger ihop. Barnen ska verkligen inspireras av att vara en del av helheten, känna beundran och förundran för allt levande så att de också som vuxna fortsätter att vara nyfikna på allt omkring dem.

Lärmiljön är ett viktigt inslag där var sak har sin plats och barnen lånar och ställer tillbaka efter användande. Man arbetar i åldersintegrerade klasser där barnen tidigt får lära sig ta ansvar för sitt lärande.

”Hjälp mig att göra det själv.” är en tanke som grundar sig på det faktum att ingen kan lära någon annan något. Man kanske behöver hjälp för att kunna lära sig, men själva inlärningen måste var och en klara på egen hand.

Montessoripedagogiken syftar till att ge barnet möjlighet att utvecklas till fördomsfria, öppna, nyfikna och ifrågasättande vuxna som vågar stå för sina åsikter, som har ekologisk kunskap och insikt om att vi bor på en enda jord och därför ser samexistens och fred som den enda möjligheten för mänskligheten.
Maria Montessori hade en holistisk syn på lärande vilket innebär att eleverna ges en helhet innan de studerar detaljerna. Vi delar den kunskapssynen och arbetar gärna med olika ämnesintegrerade projekt på alla stadier. Något som inte minst understryks i Lgr11.

Här följer intressanta länkar för dig som vill lära dig mer:
http://montessori-ami.org/about-montessori/montessori-programmes
http://www.montessori-namta.org/
https://montessoriforbundet.se/