Ametisten åk F-3

Hos oss på Ametisten går 180 elever från förskoleklass till årskurs 3. Vi håller till i det vackra Klockhuset som vetter mot Mälaren och Strängnäs stad. Skolgården är parkliknande och delas med de övriga stadierna. Vi använder oss av vår artrika närmiljö och låter naturen och omgivningarna vara en kreativ del av undervisningen.

Vi arbetar delvis åldersblandat och är indelade i fyra klasser. Triangeln F-1, Kvadraten F-1, Romben 2-3 och Pentagonen 2-3. I varje grupp går det ca 45 elever. Till varje grupp hör två lärare/mentorer. Varje mentor har ca 22 mentorselever. Utöver mentorerna, som har ämnesansvar och lärarbehörighet, finns andra ämneslärare anslutna.

Skoldagarna börjar kl.08.30 och slutar kl. 13.30. Undervisningen är en blandning av individuellt arbete under Map (montessoriskt arbetspass) samt lärarledda lektioner som vi kallar presentationer där pedagogerna visar nya moment och gör genomgångar. 

Fritidspersonal är knutna till klasserna och är delaktiga en del av skoldagen samt under hela eftermiddagen på fritidstid.