En skola för alla

Skolan arbetar efter Maria Montessoris pedagogik. Arbetsmiljön präglas av en harmonisk och lugn atmosfär.

Strängnäs Montessori attraherar med sina kännetecken: Montessoripedagogiken kompletterad med en stark och levande värdegrund som präglas av vårt bemötande mot varandra och relationsskapande på skolan/fritids. Vi tar vara på olika personligheter och kulturer. Vårt Montessoriska- och kunskapsutvecklande arbetssätt har som målsättning att ge våra elever ett försprång i livet! På Strängnäs Montessori har vi ett löfte: Varje elev ska synliggöras, bli självständig, utmanas och gå ut med en god självkänsla. 

Hos oss erbjuder skolan/fritids en arena för eleverna att lära sig kunskap och tolerans. Vår uppgift som pedagoger är att hjälpa eleverna att skapa en förståelse för sitt eget lärande med hjälp av att alltid finnas för dem och vägleda dem till att nå kunskapen på egen hand.  "Hjälp mig att göra det själv" (M.Montessori) Alla får möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter utifrån sina egna förutsättningar. Alla skall ha eller få utveckla en god självkänsla, ta eget ansvar för sina studier som gör att de vågar utmana sig själva och släppa loss sin kreativitet.  Vi arbetar med att få eleverna att förstå att det rätta svaret inte alltid är den rätta vägen. Värdet av att förstå att det finns fler möjligheter är större! 


Strängnäs Montessoris arbetsklimat är öppet, vägledande, respektfyllt och utvecklande. Alla accepteras som de är. Vi uppmuntrar och stödjer alla att nå sina mål.  Vi inspirerar för att kunna nå ännu längre. Det behövs en hel by för att fostra och utveckla ett barn, Strängnäs Montessori och föräldrarna är bägge en del av denna by

Alla trivs på Strängnäs Montessori, Strängnäs kommuns mest pulserande och populäraste skola- en smältdegel av hög utbildning, tolerans och gemenskap som präglas av positivism!