Montessoripedagogiken

Maria Montessori blev i tidig ålder Italiens första kvinnliga läkare. I och med sitt arbete kom hon att bli intresserad av barns utveckling och utbildade sig även till lärare.

En Skola för alla

Skolan arbetar efter Maria Montessoris pedagogik. Arbetsmiljön präglas av en harmonisk och lugn atmosfär.

Elevhälsa

På Strängnäs Montessori har vi ett kompetent elevhälsoteam bestående av flera olika professioner. Teamet består av rektor, biträdande rektor, 1 speciallärare/stadie (låg, mellan, hög), socialpedagog, kurator och skolsköterska.

Montessoripedagogik

Arbetsmiljön präglas av en harmonisk och lugn atmosfär

Skolan arbetar efter Maria Montessoris pedagogik. Arbetsmiljön präglas av en harmonisk och lugn atmosfär.
Barnen arbetar åldersintegrerat. ­6-åringarna får i lugn och ro komma in i skolverksamheten i Ametisten F-3.

  Den förberedda miljön
  Hjälp till självhjälp/självförtroende

  Frihet under ansvar
  Individualisering/samarbete

  Konkretion/motorik
  Helheten/fredstanken