Safiren åk 4-6

På Safiren går upp till 139 elever från åk 4 till 6. Vi håller till på övervåningen i Idunhusets västra flygel. Ämnesrummen är inspirerande och förberedda efter montessoripedagogikens idé. Skolgården är parkliknande och delas med de övriga stadierna.

Vi arbetar åldersblandat och är indelade i fyra klasser. 4-5:1 samt 4-5:2 samt 6:1 och 6:2. I varje 4-5 grupp går det 46 elever. Till varje grupp hör två lärare/mentorer. Utöver mentorerna, som har ämnesansvar och lärarbehörighet, finns andra ämneslärare anslutna och elevassistenter/lärarassistenter. Efter skoldagen tar Fritidsklubben vid för de elever som behöver.

Vårt arbete genomsyras av montessoripedagogikens grundprinciper.

Skoldagen startar alltid med en morgonsamling i mentorsgruppen, där vi tar närvaro och går igenom dagen. Eleverna planerar sin vecka och dag i sina planeringsböcker och utvärderar samt reflekterar över veckan som gått. Undervisningen består av lärarledda presentationer samt individuellt och grupparbeten på MAP (montessoriskt arbetspass) då eleverna har möjlighet att arbeta åldersblandat.

Vi lägger stor vikt vid att lära våra elever att ta eget ansvar, planera sina uppgifter samt utvärdera och reflektera kring sitt lärande. Vi tror och vet att de stärker eleven och förbereder dem för kommande studier och arbetsliv.

Vi arbetar även med elevernas sociala förmåga och har uppgifter och samtal kring att hjälpa varandra, skapa arbetsro och vara en bra kompis.