Strängnäs Montessoriskola

Strängnäs Montessoriskola är en icke vinstdrivande friskola. Vi är medlemmar i Friskolornas Riksförbund samt i Svenska Montessoriförbundet.

Vi är en för- och grundskola som ägs och drivs av föräldrarna gemensamt. Det sker genom att verksamheten är organiserad som en ekonomisk förening. Vi hälsar alla föräldrar som vill engagera sig i verksamheten välkomna.

Montessoripedagogiken

Maria Montessori blev i tidig ålder Italiens första kvinnliga läkare. I och med sitt arbete kom hon att bli...

En Skola för alla

Skolan arbetar efter Maria Montessoris pedagogik. Arbetsmiljön präglas av en harmonisk och lugn atmosfär.

Elevhälsa

På Strängnäs Montessori har vi ett kompetent elevhälsoteam bestående av flera olika professioner. Teamet be...