Fritidshemmet

På Strängnäs Montessoris fritidshem strävar vi efter att skapa ett varmt, tillåtande klimat där barnen känner sig trygga och bekräftade.

Våra pedagoger har en bra helhetsbild av barnen då de förutom fritidshemsverksamheten även finns med i klass, idrottsundervisning och rastverksamhet under skoldagen.

Under eftermiddagarna erbjuds en rad olika aktiviteter som barnen kan delta i t.ex. fritidsgympa, skapande, musik och rörelse, skogsutflykter mm. Vi värdesätter leken som en viktig del av vår verksamhet. Leken ger barnen möjlighet att bearbeta intryck, prova sin identitet, utveckla sin kreativitet samt utveckla sin förmåga att samarbeta och och kommunicera med kamrater och vuxna i sin omgivning.

Fritidshemmet är uppdelat på tre olika avdelningar;

Fritids F-1 (Klockhuset)
0721-73 01 06, 0721-73 01 09

Fritids 2-3 (Klockhuset)
0721-73 02 08

Klubben åk 4-6 (Idunhuset)
0721-73 01 16

Våra öppettider är 6.00-17.30.
Öppning och stängning sker gemensamt för alla tre fritidsavdelningar i Klockhuset.
Under skolårets olika lov och studiedagar samverkar avdelningarna när det gäller planering av verksamheten och personalbemanning.