Diamanten åk 7-9

Hos oss på Diamanten går upp till 134 elever från åk 7 till 9. Vi håller till i det vackra Idunhuset med sina flyglar. Ämnesrummen är inspirerande och vackert inredda. Skolgården är parkliknande och delas med de övriga stadierna.

Vi arbetar åldersindelat där varje elev har en egen mentor. Mentorsgruppen består av ca 16 elever. Sammanlagt är vi 12 lärare/specialpedagog som har ämnes- och mentorsansvar.

Skoldagen startar alltid med en morgonsamling, där vi tar närvaro och går igenom dagen. Eleverna planerar dagen i sina planeringsböcker eller digitalt i sina chromebooks. Efter morgonsamlingen har eleverna vanligtvis en presentation och därefter tid för montessoriskt arbetspass(MAP). I Diamantens ämnessalar arbetar eleverna i åk 7 till 9 med stöd av våra ämneslärare.

Vi lägger stor vikt vid att lära våra elever att ta eget ansvar, planera sina uppgifter samt utvärdera och reflektera kring sitt lärande. Vi tror och vet att det stärker eleven och förbereder dem för kommande studier och arbetsliv.