Förskolan Pärlan

Vår förskola Pärlan är belägen i två flygelbyggnader i skolan med varsin egen gård. Känslan blir en liten förskola i en stor organisation. Vi arbetar efter Maria Montessoris pedagogik och läroplanen för förskolan (Lpfö-18). Förskolan består av två 1-3 årsavdelningar och två 3-5 årsavdelningar i varje flygel.

Förskolan 1-3 år: Fjärilen, Nyckelpigan, Humlan och Myran

Våra fyra småbarnsgrupper består av 10 barn/avdelning. Här arbetar förskollärare, barnskötare, småbarns- och Montessoripedagoger. Gruppstorleken ger barnen möjlighet att utveckla goda relationer, såväl som god självkänsla. Innemiljön stimulerar till lekfullhet, kreativitet, rörelseaktivitet, samt undersökande och koncentrerat arbete med Montessorimaterialet. Här finns tid och plats för barnen att ta hand om alla vardagliga praktiska sysslor. Barnen erövrar sitt språk genom lek och via sånger, sagor och ramsor.

Förskolan 3-5 år: Pärlan Blå, Gul, Grön och Röd

Syskongruppen består av 21 barn/avdelning. Här arbetar förskollärare, barnskötare och Montessoripedagoger. Montessoriförskolan är väl genomtänkt med utformat material, som ger barnet praktiska erfarenheter och som stärker barnets självkänsla. Det finns material inom ämnesområden som praktiska vardagsövningar, matematik, språk, geografi, historia, kultur samt sinnestränande material. Barnet väljer vad det vill arbeta med och lär sig med alla sina sinnen. Att skapa genom att måla och att arbeta med lera är även det ett verkligt inslag i verksamheten, likaså sång, rytmik och rörelse.

På förskolan vill vi väcka barnets nyfikenhet samt upptäckarglädje och därigenom få lugna, trygga och hänsynstagande barn. Utevistelsen är också en viktig del av vår verksamhet. När vi inte är på förskolans gård utforskar vi närmiljön runt omkring, bland annat då vi varje vecka går på naturspaning.

Välkommen med din intresseanmälan. För detaljerad information om avgifter, regler mm.
Läs mer här!