Strängnäs Montessoriskola

Skolan arbetar efter Maria Montessoris pedagogik. Arbetsmiljön präglas av en harmonisk och lugn atmosfär. Barnen arbetar åldersintegrerat. ­6-åringarna får i lugn och ro komma in i skolverksamheten i Ametisten F-3.

Förskolan Pärlan

Vår förskola Pärlan är belägen i två flygelbyggnader i skolan med varsin egen gård. Känslan blir en liten förskola i en st...

Ametisten åk F-3

Hos oss på Ametisten går 180 elever från förskoleklass till årskurs 3. Vi håller till i det vackra Klockhuset som vetter m...

Safiren åk 4-6

På Safiren går upp till 139 elever från åk 4 till 6. Vi håller till på övervåningen i Idunhusets västra flygel. Ämnesrumme...

Diamanten åk 7-9

Hos oss på Diamanten går upp till 134 elever från åk 7 till 9. Vi håller till i det vackra Idunhuset med sina flyglar. Ämn...

Fritidshemmet

På Strängnäs Montessoris fritidshem strävar vi efter att skapa ett varmt, tillåtande klimat där barnen känner sig trygga o...