Safiren åk 4-5

Årskurs 4-5.2

Leo Myrberg

Arbetslagledare och Lärare
E-postadress
Leo.Myrberg@strangnasmontessori.se
Trä- och Metallslöjd

Fredrik Lie

Lärare
E-postadress
Fredrik.Lie@strangnasmontessori.se
Idrott och hälsa

Linda Widman

Lärare
E-postadress
Linda.Widman@strangnasmontessori.se
Fritids Klubben / Bild

Jennie Hallberg

Fritidspedagog / Bildlärare
E-postadress
Jennie.Hallberg@strangnasmontessori.se
Safiren och Rubinen

Tanja Kann

Speciallärare
E-postadress
Tanja.Kann@strangnasmontessori.se