Diamanten åk 8-9

Matematik och Teknik åk 7

Anton Arnlund

Lärare
E-postadress
Anton.Arnlund@strangnasmontessori.se
Spanska

Monia Rifi

Arbetslagledare, Lärare och SYV
Telefonnummer
0721-73 01 10
E-postadress
Monia.Rifi@strangnasmontessori.se
Hemkunskap åk 6-9

Emma Sold

Lärare
E-postadress
Emma.Sold@strangnasmontessori.se
Trä- och metallslöjd

Anders Lembell

Lärare
E-postadress
Anders.Lembell@strangnasmontessori.se
Diamanten

Per Ahroon

Montessoripedagog, World Children Ambassadör
E-postadress
Per.Ahroon@strangnasmontessori.se