Rubinen åk 6-7

Textilslöjd

Angelica Söderberg

Arbetslagsledare och lärare
Telefonnummer
0721-73 01 07
E-postadress
Angelica.Soderberg@strangnasmontessori.se
Idrott och hälsa åk 1-6

Linda Widman

Lärare
E-postadress
Linda.Widman@strangnasmontessori.se
Hemkunskap åk 6-9

Emma Sold

Arbetslagledare och Lärare
E-postadress
Emma.Sold@strangnasmontessori.se
Trä- och Metallslöjd

Fredrik Lie

Lärare
E-postadress
Fredrik.Lie@strangnasmontessori.se
Safiren och Rubinen

Tanja Kann

Speciallärare
E-postadress
Tanja.Kann@strangnasmontessori.se